Тун Удахгүй

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн дагуу шинэ хэрэглэгчийн бүртгэлийг бид түр хугацаанд хаасан байна. Тун удахгүй цоо шинэ нэмэлт хөгжүүлэлтүүдтэйгээр эргэн нээгдэх болно.