avdar

avdarCreatorAvatarАngry Red Buha ClubЗохиогч

Дууссан

2022 Сар шинийн нууцлаг авдар

Худалдан авах боломжтой тоо ширхэг: 0 ш / 99 ш

Таны худалдан авсан тоо: 0 ш

Нэгжийн үнэ: 199,990

Дууссан

product-detail

2022 Сар шинийн нууцлаг авдар

Ууртай улаан бухны клубын 2022 оны усан гахай жилийн цагаан сарын баярт зориулж гаргаж буй 99 ширхэг ганган дээлтэй дайчин бухаа танилцуулж байна. Зарим буха нь BVP нь 2.5-тай хар буха ч байгаа 1.0 оноотой энгийн буха ч байгаа сар шинийн ёндоогоо азаа хайрцагаа задлаад үзээрэй. Энэхүү 99 нь цуглуулгад Angry Red Buha Club бүх хэрэглүүр үйлчлэх болно.

product-detail

Аngry Red Buha Club


  • Publisher Аngry Red Buha Club
  • Тоо ширхэг 99
  • Огноо29/01/2022
NFTХоврын байдалТоо ширхэгМагадлал
Buha Year of the Tiger 2022Buha Year of the Tiger 2022Rare30 ш30 %
Buha Year of the Tiger 2022Buha Year of the Tiger 2022Uncommon15 ш15 %
Buha Year of the Tiger 2022Buha Year of the Tiger 2022Common51 ш51 %
Buha Year of the Tiger 2022Buha Year of the Tiger 2022Mythical3 ш3 %