Octagon NFT Minting үйлчилгээ

Та манай NFT marketplace дээр 100 хүртэлх сая төгрөгний нийлбэр дүн бүхий NFT collection-г та "Solana" blockchain дээр байршуулан Octagon NFT Marketplace-ээр зарж борлуулах боломжтой юм.

single-nft

Минт
хийх

100 хүртэлх сая төгрөгний үнэ бүхий NFT цуглуулга өөрөө үүсгэх

single-nft

Хамтран ажиллах

+100 сая төгрөгний үнэ бүхий NFT цуглуулга үүсгэх